Akustik

De tidiga reflexerna

En av de viktigaste och mest missförstådda/okända företeelserna inom akustiken är de tidiga reflexerna. De har stor betydelse för hur vi upplever inomhusmiljöer av skilda slag, textuppfattbarhet, musikaliskt välljud, mikrofonplacering samt dimensionering av högtalare inklusive placering av dem i lyssningsrum.

Civilingenjör Stig Carlsson var en av de första som insåg de tidiga reflexernas betydelse; dels för högtalardimensionering men också för instrumentplacering och mikrofonteknik.

Utformning av studior och kontrollrum

För att kunna utforma inspelningsrum och kontrollrum i studior krävs kunskap om akustik, psykoakustik, stereosystemet samt aktuella mångkanalssystem. På Studio Blue har vi kartlagt dessa samband grundligt.

Akustik, mikrofonteknik och inspelningsteknik

Akustik är inte bara något som berör konsertsalar och inspelning av akustisk musik, utan ljudmässigt påverkande faktorer för allt ifrån utformning av inspelningsrum och kontrollrum i studior, till mikrofonteknik och inspelningsteknik.

En förutsättning för att kunna programmera reverb är att förstå akustikens förutsättningar i förhållande till den mänskliga hörseln och tillgängliga parametrar. Detta gäller vare sig målet är att efterlikna en verklig akustik eller att skapa något nytt.

© Studio Blue 2021 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta