Signalhantering

De två viktigaste faktorerna som gör att olika musikinstrument och andra ljudkällor låter som de gör är övertonsspektra och transienter (styrkevariationer). Särskilt under själva attacken, som vanligen utgörs av en transient med stor dynamik, brukar det finnas ett stort antal övertoner som sträcker sig högt i frekvens. Under denna attack, som utgör en ringa del av ljudets utsträckning i tiden, finns den viktigaste informationen vi människor fokuserar på då vi lyssnar. Detta psykoakustiska faktum (psykoakustik - läran om hur människor tolkar ljud) gäller vare sig vi är medvetna om det eller inte.

Vid varje ögonblick av attackens amplitudvariationer ändrar sig vanligen frekvensspektret. För att kunna spela in och spela upp detta förlopp räcker det inte med att utrustningen är statiskt linjär och har rak tonkurva vid några olika mätnivåer. Dessutom krävs att den är helt oberoende av tidsrelationer och amplitudvariationer så att hur snabba förlopp som helst kan återges oberoende av såväl frekvenssammansättning som hur frekvenssammansättningen varierar i tiden. Därmed måste den även vara faskorrekt.

Dynamisk linjäritet

Utrustning kan alltså vara mätmässigt linjär vid statisk linjäritetsmätning då en sinuston med en viss frekvens ökas och minskas i styrka, utan att för den skull vara dynamiskt linjär. För att testa den dynamiska linjäriteten krävs testsignaler med extrema transienter med snabba amplitudvariationer och bredbandig energi. Dynamisk olinjäritet finns i många ljudapparater oavsett pris såväl när det gäller hi-fi-apparater som professionell elektronik.

© Studio Blue 2021 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta