Stig Carlsson

Civilingenjör Stig Carlsson var en av Sveriges genom tiderna mest framstående forskare och konstruktör inom ljudteknikens mångfasetterade område. Han är mest känd för de världsberömda Carlssonhögtalarna som finns i ett stort antal modeller sedan mer än ett halvt århundrade.

Carlssonhögtalarna är ortoakustiska vilket förenklat uttryckt innebär att deras egenskaper är anpassade för samverkan med lyssningsrummet; ett lyssningsrum som utgörs av ett tämligen ordinärt möblerat vardagsrum, inte ett laboratorium. Syftet är att högtalarna och rummet ska samverka och fungera som en akustisk helhet.

Behovet av en dylik helhet var påtagligt under hi-fi-teknikens tidigare år och än i dag har många högtalarkonstruktioner bristande återgivningsförmåga därför att de i alltför ringa utsträckning (eller inte alls) är anpassade till lyssningsrummet.

Stig Carlsson, akustiken och inspelningstekniken

Det är mindre känt att Stig Carlsson också forskade inom inspelningsteknik (företrädesvis under 1950- och 1960-talet) och har gjort flera välljudande inspelningar som uppmärksammats internationellt för sin ljudkvalitet.

Ljud inomhus

Ett av inspelningshistoriens mest missuppfattade och även okända begrepp inom akustiken är de tidiga reflexerna. Stig Carlsson var en av de första som insåg vikten av att rätt förstå och beakta denna fundamentala grundsten för välljud.

När vi lyssnar till ljud inomhus kan det vi hör delas upp i

  • direktljud
  • reflekterat ljud.

Direktljudet är det ljud som når en lyssnare eller mikrofon direkt (rätlinjigt) från ett instrument (eller annan ljudkälla) utan påverkan ifrån rummet.

Reflekterat ljud är ljud som först når någon av rummets begränsningsytor (exempelvis väggar, tak, golv eller möbler) och därefter reflekteras.

Det reflekterade ljudet kan i sin tur delas upp i

  • tidiga reflexer
  • efterklang.

Dessa båda ljudpåverkande tillskott till direktljudet utgörs alltså av samma byggstenar – reflexer – men fungerar psykoakustiskt olika.

De tidiga reflexerna

Nästan alla ljudkällor låter olika i olika riktningar. Det medför att närliggande, reflekterande begränsningsytor kommer att ge instrument och röster specifika, karaktärsgivande tillskott från olika riktningar. Dessa tidiga reflexer utgör en del av de förutsättningar musikinstrumenten har konstruerats och utvecklats för att användas med, och som instrumenten behöver för att komma till sin rätt. Till och med grottmänniskorna hade akustiska förutsättningar i form av tidiga reflexer i sin miljö!

De tidiga reflexerna kommer vanligen (och förhoppningsvis) så kort tid efter direktljudet att vi uppfattar dem som en del av detsamma. De bidrar därmed i hög grad till vår bild av hur instrument och övriga ljudkällor låter. I ett vidare perspektiv kan de tidiga reflexerna därmed betraktas som ett slags förlängning av musikinstrumentet varför de utgör en självklar och nödvändig del av instrumentets sound.

Stig Carlsson och Studio Blue

Stig Carlsson och Claes Wettebrandt lärde känna varandra under 1980-talet och utvecklade under åren fram till Stigs tragiska bortgång den 8 mars 1997 såväl en djup vänskap som ett professionellt samarbete.

Claes insåg snabbt att Stigs insikter om akustik – särskilt i fråga om de tidiga reflexerna – var en skatt för varje välljudssökare och började systematiskt kartlägga fenomenet såväl teoretiskt som praktiskt och i kommunikation med Stig. Planer på ett fördjupat samarbete beslutades. Exempelvis skulle Stig föreläsa om akustik och inspelningsteknik på Studio Blue vilket också påbörjades.

Stig höll en föreläsning på Studio Blue 1996. Som genom ödets välvilja blev denna första och enda av Stigs föreläsningar inspelad. Alltsedan dess har alla elever vid Studio Blue vid något tillfälle fått möjlighet att höra denna föreläsning i vilken Stig Carlsson utvecklar sig om sin forskning och sina rön.

© Studio Blue 2021 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta