Tajmning

Ett svenskt ord som importerats från engelskan är tajmning. Det betyder "samordning i tiden". Vanligen används det för att uttrycka bedömningar om spelinsatsers rytmiska egenskaper eller musikers rytmiska förmåga. Tajt eller otajt är vanligt förekommande beskrivningar i sammanhanget samtidigt som någon definition av vad skalan egentligen beskriver brukar saknas eller vara otydlig.

Tidsfördelning

Rytmik bygger på fördelning av tid relativt puls och takt. Pulsen är ett kontinuerligt flöde av slag, ljudande eller tänkta, med konstant eller (vanligen steglöst) föränderlig hastighet. Takten är en gruppering av ett antal pulsslag med regelbundet återkommande betoningar. Rytm enligt det traditionella synsättet handlar om att ge toner och anslag olika tidslängd i relation till den grundläggande pulsen och taktarten (även om det förekommer musik utan jämnt pulsflöde med oregelbundna och vanligen sammansatta taktarter.)

Notvärden

Notvärden såsom de förklaras inom traditionell musikteori bygger på en fördelning av toner och anslag gentemot puls och takt genom halveringar, halveringar av halveringar och så vidare. Tillsammans med bindebågar blir det därmed möjligt att skapa alla tänkbara kombinationer av långa och korta insatser så länge de kan beskrivas med exempelvis halvnoter, fjärdedelsnoter, åttondelsnoter och sextondelsnoter. Det finns även möjlighet att ha andra underindelningar än halveringar såsom exempelvis trioler (tre mot två).

Kvantisering

För de som är bekanta med begreppet kvantisering brukar det ligga nära till hands att fundera över vad som är skillnaden mellan om en kvantiserad, programmerad trummaskin spelar ett komp eller om en skicklig trumslagare spelar samma komp.

Vi människor kan inte upprepa något helt exakt utan kommer alltid att förändra mer eller mindre. Hur mycket som förändras beror på den precision individen i fråga har i det den gör; exempelvis spelar en rytm. Samtidigt är det därför "onaturligt" för oss människor att höra något exaktare än vi själva är i stånd att skapa. Vi förstår då mer eller mindre medvetet att det är en apparat och inte en människa som spelar. Å andra sidan finns det nu för tiden gott om musiker som har som ideal att kunna spela kvantiserat som en maskin varför det ibland kan vara svårt eller omöjligt att avgöra om det är en maskin eller människa bakom en rytm.

Det finns en myt i sammanhanget som säger att "det inte ska vara för exakt utan lite mänskligt så det svänger". Därmed underförstås att det är bristande precision som krävs för "mänskligt sväng" (vilket i sig saknar entydig definition). Det stämmer inte! Här förblandas två skilda företeelser.

© Studio Blue 2021 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta