Pris & bokning

Alla priser gäller exklusive 25 procent moms

Studiohyra 1 timme 1 000 kronor
Studiohyra 1dag/8 timmar 8 000 kronor
Studiohyra 1 vecka/40 timmar 40 000 kronor
Studiohyra mer än 1 vecka Be om offert
Flygelinspelning Från 1 600 kronor utöver studiohyran
Lilla demopaketet 3 000 kronor
Inspelning på annan plats Från 8 000 kronor

Villkor vid studiohyra

Studiohyra debiteras per påbörjad timme. Vid bokning och förskottsbetalning av 1 dag/8 timmar eller mer vid ett och samma tillfälle kan bokad tid tas ut vid flera tillfällen på det mest fördelaktiga sättet för kunden, när studion är tillgänglig.

Villkor vid inspelning på annan plats

Inspelning på annan plats omfattar ljudtekniker, ljudteknisk utrustning, resekostnader, restid upp till två timmar samt inspelningstid eller redigeringstid upp till 6 timmar per tillfälle. Ytterligare inspelningstid vid samma inspelningstillfälle debiteras per påbörjad timme enligt gällande pris för studiohyra.

Vid produktioner som omfattar två eller fler inspelningar på annan plats kan ej utnyttjad inspelningstid användas senare för redigering, mixning med mera.

Vid cd-produktioner och liknande kan offert lämnas för ett paketpris inklusive ett antal inspelningstillfällen, redigering, mixning, mastering, PQ-kodning, kopiering med mera.

Bokning

Bokning görs i två steg:

1.
Muntlig överenskommelse träffas om omfattning av studiotid, när produktionen planeras äga rum samt pris med aktuella rabatter.

2.
Förskottsbetalning görs för bokad studiotid och bokningen blir därmed bekräftad.

Om ytterligare tid behövs debiteras den enligt gällande prislista.

Avbokning

Vid förhinder att använda bokad studiotid eller tid för inspelning på annan plats ska avbokning göras snarast och senast klockan 09.00 dagen innan det bokade tillfället, annars är tiden förverkad.

Flygelinspelning på Studio Blue görs endast med nystämd flygel för att motsvara våra inspelningars spjutspetskvalitet. Stämning av flygeln är en tjänst Studio Blue köper av ett fåtal utvalda pianostämmare. För att Studio Blue ska kunna avboka pianostämmaren utan kostnad måste den som bokat flygelinspelning på Studio Blue avboka inspelningen av flygeln senast fyra arbetsdagar (måndag - fredag) i förväg, annars är studiotiden och flygelinspelningen förverkad.

© Studio Blue 2021 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta