Ansökan

Skriv ut
Kursinfo/avtalsvillkor
Ansökningsblankett

Det är gratis att ansöka. Du ansöker per brev med den nedladdningsbara ansökningsblanketten. (Hör av dig om du inte kan skriva ut den så skickar vi ansökningsblankett och kursinfo per brev.) Skicka med kopior av

  • slutbetyg från de utbildningar du genomgått
  • intyg och betyg från kurser och utbildningar du genomgått inom musik, ljudteknik och musikproduktion
  • intyg och betyg som visar din arbetslivserfarenhet.

Vi ber dig också att ange referenspersoner vi kan kontakta (namn, adress, telefonnummer, yrke och företag) samt att skriva lite om dig själv och om varför du vill studera vid Studio Blue.

Fyll i fullständiga uppgifter om dig själv och underteckna ansökan personligen.

Borgensmannen förbinder sig att betala kursavgiften till Studio Blue enligt avtalade villkor om den sökande själv inte skulle göra det. Borgensmannen ska personligen underteckna ansökan.

Studio Blue kan komma att beställa kreditupplysning.

Ansökningshandlingarna kommer inte att skickas tillbaka.

Senaste ansökningsdag

Första ansökningsomgången: Din ansökan ska vara Studio Blue tillhanda senast den 20 februari 2015. Antagningsintervjuer genomförs under vecka 9, den 23–27 februari 2015.

Andra ansökningsomgången: Din ansökan ska vara Studio Blue tillhanda senast den 5 juni 2015. Antagningsintervjuer genomförs från och med den 8 juni.

Löpande antagning: Observera att du kan ansöka ända fram till kursstarten den 7 september 2015. När alla platser blivit tillsatta kan du antas som reserv. Ju förr du ansöker desto större chans har du att bli antagen.

Antagningsintervju

När vi har tagit emot din ansökan görs en första prövning. Nästa steg är en personlig antagningsintervju som tillsammans med din skriftliga ansökan ligger till grund för om du blir antagen som studerande, antagen som reserv eller ej antagen.

© Studio Blue 2020 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta