Antagning

Antagningsbesked

Antagningsbesked lämnas per e-brev efter genomförd antagningsintervju senast den 19 juni 2015. Om du antas får du en faktura på 5 900 kronor att betala senast den 17 augusti 2015.

Avanmälan

Studio Blue följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer om villkor vid avanmälan.

Avanmälan kan endast göras skriftligen per brev, ej per e-brev. Avanmälan som är Studio Blue tillhanda senast den 17 augusti 2015 kan göras utan särskilda skäl och utan kostnad.

Avanmälan som är Studio Blue tillhanda från och med den 18 augusti 2015 kan göras med giltiga skäl som exempelvis sjukdom eller akuta nödsituationer som omöjliggör studier. Läkarintyg eller annat intyg från oberoende part ska bifogas. En utredning görs i förekommande fall. Den studerande behåller sin plats under pågående utredning. Full kursavgift för den tid den studerande varit inskriven vid skolan plus 11 800 kronor (10 procent av kursavgiften) ska betalas.

Avanmälan utan giltiga skäl efter kursstart påverkar inte träffat avtal om betalningsansvar. Skolan avgör om det finns giltiga skäl för avanmälan. Frånvaro räknas inte som avanmälan.

© Studio Blue 2020 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta