Datorbaserad ljudteknik

760 timmar
 

Syfte och mål

Ämnet datorbaserad ljudteknik ska

 • ge kännedom om hur datorbaserade inspelningsprogram fungerar principiellt som grund för att kunna arbeta med alla förekommande program
 • ge teoretisk och praktisk kunskap om de vanligaste datorbaserade inspelningsprogrammen Pro Tools, Cubase och Logic; deras likheter och skillnader, möjligheter och begränsningar
 • ge allmänbildning och know-how om datorer; i första hand med avseende på systemlösningar för olika musikprogram samt den praktiska datorhanteringen vid användande av dylika program
 • ge kunskap om MIDI-teknikens systemegenskaper, praktiska användningsområden samt metoder att minska problemen med den långsamma överföringshastigheten
 • ge kunskap om hårdvarusyntar, mjukvarusyntar och syntens utveckling som instrument
 • ge kunskap och praktisk kännedom om syntprogrammering och sampling
 • ge kännedom om hur man kan lösa de vanligast förekommande problemen som brukar uppstå i praktiska inspelningssituationer med datorer och datorbaserad ljudutrustning
 • ge teoretisk och praktisk kunskap om tvåkanalig och flerkanalig hårddiskinspelning
 • ge kunskap om och erfarenhet av olika lagringsmedia såsom CD, SACD, DVD-Audio med flera; fördelar och nackdelar mellan dessa digitala system samt gentemot analoga medier
 • ge kunskap och erfarenhet av redigering på hårddisk och andra digitala lagringsmedier, PQ-kodning och mastering
 • ge kännedom om musikproduktion med hjälp av dator och program för notskrivning
 • ge kännedom om arrangering och notskrivning med hjälp av dator och notskrivningsprogram.

Moment

Följande moment ingår i ämnet datorbaserad ljudteknik

 • Datorkunskap
 • MIDI-teknik
 • Datorbaserad musikarrangering
 • Sequencer-inspelning
 • Hårddiskinspelning
 • Syntprogrammering
 • Sampling
 • Datorbaserad musikproduktion
 • Ljudredigering med dator
 • Processering
 • Digital felanalys
 • Mastering
 • PQ-kodning

Mål för eleven att uppnå

Eleven ska ha

 • kunskap om uppkoppling och installation av aktuell utrustning
 • kunskap om datoranvändning med sequencer-program vid inspelningar och produktioner av olika slag
 • kunskap om inspelning, mixning och redigering med dator och inspelningsprogram
 • kunskap om kompletta musikproduktioner med hårddiskinspelning och synkronisering
 • teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av vad som bör göras respektive undvika att göras vid mastering
 • förstå och praktiskt kunna hantera olika digitala ljudmedier
 • kunskap att konfigurera och optimera hårdvara med mjukvara för prestandaoptimering.

Betyg

I utbildningsbeviset anges måluppfyllelsen enligt en tregradig betygsskala.

 • VG – Väl godkänt betyder att eleven väl uppfyller kraven för att ha nått målen inom ämnet.
 • G – Godkänt betyder att eleven uppfyller minimikraven för att ha nått målen inom ämnet.
 • IG – Icke godkänt betyder att eleven inte har uppnått målen inom ämnet.

© Studio Blue 2020 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta