Kursinnehåll

Inspelningsteknik

Hantering av digital och analog ljudutrustning; mikrofonteknik; inspelning av enskilda instrument; samtidig inspelning av flera instrument; inspelning av en och flera röster; enskilda pålägg; samtidig liveinspelning; äkta stereoinspelning; inspelning av elektroniska instrument; hårddiskinspelning; sequencer-inspelning; MIDI; sampling; synkronisering; kompletta musikproduktioner; mixning, processering, redigering och mastering.

Musikproduktion

Produktionsplanering, akustik, genrekunskap, att bedöma och välja tagning, arrangering, ljudkaraktärsanalys, soundgehör, processering, musikproduktionsanalys, inspelningspsykologi och branschkunskap.

Ljudteori

Akustik, ljudlära, mikrofonteknik, inspelningsteori, elektroakustik, analog och digital signalhantering, audiologi, psykoakustik och ellära.

Musikkunskap

Musikteori, gehörslära, instrumentkännedom, klaviaturkunskap, piano, låtskrivning, arrangering, stilartsanalys, musikhistoria, interpretation, att bedöma och välja tagning.

Datorstödd ljudteknik

Hårddiskinspelning, Pro Tools, Cubase, Logic, sequencer-inspelning, MIDI, sampling, syntprogrammering, redigering, synkronisering och mastering.
 

Målsättning

Efter första läsåret ska du

  • ha goda teoretiska kunskaper om ljudteknik, ljudlära, hur det mesta som kan göras inom ljudtekniken går till, digital och analog ljudutrustnings funktioner
  • ha goda praktiska kunskaper om ljudutrustningens funktioner, erfarenhet av de flesta moment som förekommer vid olika typer av inspelningar och andra ljudtekniska sammanhang
  • ha allmänbildning om olika musikstilar
  • ha utvecklat ditt gehör och soundgehör genom musikproduktionsanalys och praktisk erfarenhet av inspelningsteknik
  • ha förstått vad man under normala omständigheter bör göra respektive undvika att göra för att få ett så bra resultat som möjligt vid musikinspelning och musikproduktion.

Efter andra läsåret ska du

  • självständigt kunna planera och genomföra kompletta musikproduktioner när det gäller inspelningsteknik (val av inspelningsteknik, metodik och hantering av utrustningen) och musikproduktion (planering, tidsbedömning, kommunikation, instrumentval, arrangemang, val av tagningar och inspelningspsykologi)
  • kunna göra kvalificerade musikproduktionsanalyser inklusive soundanalys av musik, musikproduktion och ljudteknik
  • förstå hur processering kan vara en hjälp att nå önskat resultat
  • behärska musikteori och gehörslära så att du kan kommunicera med musiker, förstå partitur och skriva ned egna eller andras musikaliska idéer på noter
  • ha god kännedom om vetenskaplig testmetodik för objektiv utvärdering av ljudteknisk utrustning.

© Studio Blue 2020 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta