Kursplaner

Ljudtekniker/Producentlinjens kursplaner

Kursplanerna är unika och fokuserar ljudteknik, musikproduktion och musik. Inom ramen för fem huvudämnen finns resurstimmar för alla slags frågor samt tid till förfogande (Ttf) då producenter, musikforskare och andra intressanta branschmänniskor kommer till Studio Blue eller vi till dem. Även tid till självstudier, möjlighet till praktik och studiebesök omfattas av dessa timmar för att ge maximal inspiration genom djup och bredd. 

Ämnen och antal timmar

Ämne Timmar
Inspelningsteknik 700
Musikproduktion 880
Ljudteori 420
Musikkunskap 440
Datorbaserad ljudteknik 760

 

 

 

 

 

Som studerande i årskurs två har du möjlighet att boka Studio Blues A-studio, B-studio eller någon av mixningsstudiorna för valfritt ändamål.

Mål och betyg

I kursplanerna finns beskrivna mål för den studerande att uppnå inom de olika ämnena. I utbildningsbeviset anges måluppfyllelsen enligt en tregradig betygsskala.

  • VG – Väl godkänt betyder att den studerande väl uppfyller kraven för att ha nått målen inom ämnet.
  • – Godkänt betyder att den studerande uppfyller minimikraven för att ha nått målen inom ämnet.
  • IG – Icke godkänt betyder att den studerande inte har uppnått målen inom ämnet.

 

© Studio Blue 2020 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta