Musikkunskap

440 timmar
 

Syfte och mål

Ämnet musikkunskap ska

 • ge en musikteoretisk förståelse för pop, rock, jazz, folkmusik och konstmusik (enligt vidaste genredefinitioner)
 • utveckla gehör och förmåga att skriva och läsa noter
 • ge kunskap om de akustiska och elektroniska instrumentens karaktärer, deras förmåga att samverka med varandra, hur de fungerar ljudtekniskt och speltekniskt, vilka register de omspänner samt deras dynamikområden
 • ge förståelse för hur klaviaturen är uppbyggd samt kunskap att relatera denna musikaliskt förankrade företeelse till ljudteknik och ljudteknisk terminologi
 • utveckla förmågan att spela melodier på piano och synt samt kunskap att styra trummaskiner, syntar och datorer från klaviatur
 • ge en översiktlig allmänbildning om musikhistorien innefattande musik från främmande kulturer
 • ge allmänbildning om konstmusikens epoker från barocken och framåt samt populärmusikens stilar från och med 1900-talet
 • ge kunskap om hur musik påverkas av sättning, stämföring och arrangemang
 • ge kunskap och insikt om hur olika fel i fråga om sättning, stämföring och arrangemang kan ge upphov till ljudtekniska konsekvenser, samt vad som kan göras för att motverka dylika problem
 • ge förmåga att analysera de vanligast förekommande genrerna med avseende på sättning, klang, melodik, rytmik, harmonik, dynamik och framförandepraxis
 • utveckla förmågan att strukturera egna musikaliska idéer så att de får en lämplig form för inspelning och musikproduktion.

Moment

Följande moment ingår i ämnet musikkunskap

 • Musikteori
 • Gehörslära
 • Instrumentkännedom
 • Musiklyssning
 • Musikproduktionsanalys
 • Piano/klaviaturkunskap
 • Musikhistoria
 • Arrangering
 • Stilartsanalys
 • Interpretation

Mål för eleven att uppnå

Eleven ska ha

 • musikteoretisk förståelse för musik inom de vanligaste genrerna
 • förmåga att skriva och läsa noter
 • allmänbildning om de flesta akustiska och elektroniska instrumenten
 • kunskap om de vanligaste instrumentens funktioner, akustiska egenskaper och ljudtekniska förutsättningar
 • förståelse för musikens uppbyggnad, struktur och ljudtekniska förutsättningar
 • allmänbildning och kunskap om musikhistorien samt förståelse för olika musikaliska stilriktningar, exempelvis folkmusik och musik från främmande kulturer
 • kunskap om arrangering inom olika genrer
 • kännedom om olika musikstilar och deras framförandepraxis
 • förmåga att förverkliga egna musikaliska idéer till och med genomförandet av en komplett musikproduktion.

Betyg

I utbildningsbeviset anges måluppfyllelsen enligt en tregradig betygsskala.

 • VG – Väl godkänt betyder att eleven väl uppfyller kraven för att ha nått målen inom ämnet.
 • G – Godkänt betyder att eleven uppfyller minimikraven för att ha nått målen inom ämnet.
 • IG – Icke godkänt betyder att eleven inte har uppnått målen inom ämnet.

© Studio Blue 2020 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta