Pris & finansiering

Pris och betalningsvillkor

Du ansöker och antas till hela den 2-åriga Ljudtekniker/Producentlinjen vars kursavgift består av fyra terminsavgifter på 29 500 kronor per termin vilka förskottsbetalas.

Höstterminen 2015

  • 5 900 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast den 17 augusti 2015.
  • 23 600 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast den 21 september 2015.

Vårterminen 2016

  • 5 900 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast den 8 januari 2016.
  • 23 600 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast den 1 februari 2016.

Höstterminen 2016

  • 5 900 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast den 15 augusti 2016.
  • 23 600 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast den 19 september 2016.

Vårterminen 2017

  • 5 900 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast den 9 januari 2017.
  • 23 600 kronor ska vara Studio Blue tillhanda senast den 30 januari 2017.

Du erbjuds också möjlighet att förskottsbetala två eller fyra terminsavgifter med rabatt.

Förskottsbetalning av 2 terminsavgifter – rabatt totalt 1 500 kronor

Förskottsbetalning av 4 terminsavgifter – rabatt totalt 6 000 kronor

Ytterligare information om förskottsbetalning ges vid den personliga antagningsintervjun.

Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift och dröjsmålsränta med 2 procent per månad.

Studiemedel genom CSN

Ljudtekniker/Producentlinjen vid Studio Blue är en 2-årig yrkesutbildning på heltid som berättigar till studiemedel genom CSN. Utbildningen tillhör CSN:s avdelning B1 (tidigare avdelning A2).

Utbildningen står under statlig tillsyn genom Myndigheten för yrkeshögskolan. Från och med höstterminen 2015 tillhör utbildningen den nya eftergymnasiala utbildningsformen konst- och kulturutbildningar.

Studiemedel                                        9 948 kronor/4 veckor

Merkostnadslån                                  5 400 kronor/4 veckor

De flesta studerande vid Studio Blue finansierar kursavgiften med hjälp av merkostnadslån från CSN. Utöver studiemedel och merkostnadslån finns tilläggsbidrag och tilläggslån du kan få om du har barn.

Varje studerande och blivande studerande ansvarar själv för allt som har med CSN att göra. Oklarheter eller missuppfattningar i kommunikationen med CSN ändrar inte träffade avtal med Studio Blue om betalningsansvar med mera. Avslag på ansökan om studiemedel genom CSN påverkar inte träffade avtal med Studio Blue.

Varje studerande och blivande studerande ansvarar själv för att finansiera sin kursavgift vare sig det sker med studiemedel genom CSN eller på annat sätt.

CSN

Webbplats:                               csn.se

© Studio Blue 2020 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta