Behörighet

Behörighet

För att vara behörig att söka till Ljudtekniker/Producentlinjen vid Studio Blue krävs genomförd gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens.

Anpassning av utbildningens upplägg till studerandes förkunskaper inom något moment eller ämne görs normalt inte. Däremot ska alla studerande oberoende av förkunskaper vara närvarande under alla schemalagda timmar och under timmarna med aktiviteter därutöver, exempelvis studiebesök.

Urvalsgrunder 

Urvalsgrunder är dokumenterad musikalisk eller ljudteknisk erfarenhet. Exempel: Du

 • har gått i musikskola
 • spelar ett eller flera instrument
 • har komponerat eller skapat ljudkonstnärliga verk
 • har medverkat vid inspelning och musikproduktion
 • har praktisk erfarenhet av att använda ljudteknisk utrustning
 • har reparerat, byggt eller konstruerat ljudteknisk utrustning.

Allt annat lika har du förtur om du

 • genomgått en gymnasieutbildning
 • genomgått en gymnasieutbildning med musikalisk eller teknisk inriktning
 • genomgått en högskoleutbildning
 • genomgått en högskoleutbildning med musikalisk eller teknisk inriktning
 • har bred musikalisk eller ljudteknisk erfarenhet
 • har styrkt intresse av hifi och hög ljudkvalitet.

© Studio Blue 2020 info@studioblue.se 08-39 00 27 Kontakta oss Sandsborgsvägen 44A, 123 33 Enskede Visa karta